“Mercan resifleri deniz yaşamı için temel sayılacak bir ekosistem sağlıyor. Yapılan bir araştırmaya göre 1950’den beri dünyadaki mercan resiflerinin yarısı yok oldu. Doğal afetler, aşırı ve bilinçsiz avlanma, okyanuslardaki kirlilik ve iklim değişikliklerine bağlı olarak yükselen deniz suyu sıcaklığı bu durumun en önemli nedenlerinden”

Canlı organizmaların ürettiği aragonit yapılar olan mercan resifleri, az miktar besin içeren denizlerde bulunur. Su altı ekosisteminde çok önemli bir yere sahiptir.

Deniz yaşamı için temel sayılacak bir ekosistem sağlayan mercan resifleri su altındaki canlı yaşamı korur. Çünkü kendi ekosistemini oluşturmakla kalmayarak diğer birçok su organizmaları için yaşam ve barınak olma özelliği gösterir. Ayrıca kıyıların korunması açısından da mercan resifleri oldukça önemlidir. Bunlar dalgaların gücünü kırar, yoğunluğunu azaltır. Bu sayede kıyı alanlarının tahrip olmasını engellemiş olur. Bunların yanında kültürel ve turizm alanlarında da etkili bir yeri olan oluşumlar tıbbi araştırmalar için de kullanılır.

Birçok nedenden dolayı önemi artan mercan resifleri tehdit altında. Birçok doğal ve beşerî etkenden dolayı mercan resifleri tamamen yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Yapılan bir araştırma, mercan resiflerinin sayılarında büyük oranda bir azalmanın yaşandığını ortaya koydu.

Bilim insanları endişeli

1950 yılından bu yana mercan resiflerinin yarısı yok oldu. Bu oldukça ciddi bir sayı. Bilim insanları dünya çapında yaşanan bu azalmadan endişe duyuyor. Çünkü çalışma, resif yıkımının hızının düşünülenden daha hızlı olduğunu ortaya koydu.

Çalışmayı, araştırmacı Tyler Eddy tarafından yönetilen bir ekip gerçekleştirdi. Ekip, 87 ülkeden 3.500’den fazla resif üzerinde 14.705 adet test yaptı. Bunlardan elde edilen verilen incelendikten sonra bu sonuç elde edildi. Bunun yanı sıra biyoçeşitliliğin azaldığı, sıcaklığa dayanıklı balıkların daha baskın hale geldiği ve kişi başına yakalanan balıkların azaldığı gibi bazı sonuçları da buldu.

Araştırma sonuçlarıyla beraber bir dergide yayınlandı. Son 70 yılda dünyadaki mercan resiflerinin yarısının yok olması sonucu oldukça dikkat çekici. Bu durumun nedenleri olarak doğal afetler, aşırı ve bilinçsiz avlanma, okyanuslardaki kirlilik ve iklim değişikliklerine bağlı olarak yükselen deniz suyu sıcaklığı gösteriliyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak yükselen deniz suyu sıcaklığı mercan resiflerinin beyazlamasına neden olur. Bu durum beyazlamanın şiddetine bağlı olarak mercan masiflerinin ölümlerine yol açar. Örneğin dünyanın ikinci ve üçüncü büyük mercan resifi ekosistemleri olan Belize Bariyer Resifi ve Great Florida Resifi, son 5 yılda beyazlama olaylarına maruz kalarak bu durumdan etkilendi.

Tüm bu nedenler mercan resiflerini olumsuz yönde etkileyerek onların yok olmasına neden oluyor. Zira yıllar geçtikçe mercan masiflerinin yarısının yok olduğu ortaya çıktı.

Mercan resiflerinde yaşanan bu durumun devam etmesi oldukça riskli sonuçlara neden olur. Çünkü bununla beraber biyolojik çeşitlilik de olumsuz etkilenecek. Ayrıca mercan resiflerinin etkilediği tüm doğal ve beşerî alanlar da yaşanan yok oluşlardan etkilenecektir. Zira bu etkilenme 1950’den beri yaşanıyor. Mercan resiflerinin yarısının yok olması diğer tüm alanlarda yarı yarıya bir kaybın yaşandığını gösteriyor.

Mercan resiflerini olumsuz etkileyen tüm etmenler, titizlikle düzenlenmelidir. Öncelikle insanlar bilinçlenmeli. Bilinçlenmenin ardından mercan resiflerinin yaşayacağı tehditler karşısında birtakım yöntemler geliştirilmelidir.